Nadace „Děti z firmy Dabov pro děti z Bulharska“

Protože děti jsou naše budoucnost

Založili jsme nadaci „Děti z firmy DABOV pro děti z Bulharska“ v roce 2018, protože toužíme přispět k pěknému životu bulharských dětí různými charitativními projekty. Děti jsou budoucností naší země a o naši budoucnost se musíme starat už dnes.

Zde je seznam našich charitativních akcí:

Charitativní vánoční bazar 2018

Náš první charitativní vánoční bazar se konal 8., 9., 15. a 16. prosince 2018 v našem showroomu v Sofii a byly tam některé z našich nejzajímavějších produktů za speciální ceny. A nemysleli jsme tím jen kávu! Děti zaměstnanců firmy Výběrová káva DABOV se 1. prosince 2018 zúčastnily workshopu „Děti z firmy DABOV pro děti z Bulharska“ a vlastnoručně vyrobily vánoční pohlednice. Ty se také během bazaru prodávaly. Celý výnos z prodeje ve výši 3 000 bulharských leva byl rozdělen ve čtyřech částkách rovnoměrně mezi čtyři nemocné děti, které potřebovaly lékařské ošetření.

Charitativní vánoční bazar 2019

22. prosince se v našem showroomu uskutečnil charitativní vánoční bazar. Vystavovali jsme a prodávali ručně vyráběné umělecké předměty od našich přátel a fanoušků a také vánoční pohlednice vlastnoručně vyrobené dětmi zaměstnanců firmy Výběrová káva DABOV. Předměty, které se během bazaru neprodaly, zůstaly v našem showroomu a nakonec si do konce toho roku našly své vlastníky. Díky štědrosti každého, kdo si něco koupil, se nám z naší kampaně podařilo získat 750 bulharských leva na dítě. Byli to Bojidara, 4 roky, z Plovdivu, Crisco, 12 let, z Bankye a Jordan, 1,9 roku, z Radomiru. Všichni potřebovali drahé léčení v zahraničí, které si jejich rodiny nemohly dovolit. Dobrou zprávou je, že pro Crisca se už sešly všechny peníze potřebné k léčbě! Doufejme, že dostaneme dobré zprávy i pro další dvě děti.

Charitativní vánoční bazar 2020

Náš charitativní vánoční bazar 2020 se konal mezi 1. a 31. prosincem 2020 v našich dvou salónech v Sofii. Na bazaru se prodávaly vlastnoručně vyrobené vánoční suvenýry a další artefakty, které naši fanoušci osobně vytvořili. Výtěžek ze všeho, co se prodalo, byl rozdělen na tři stejné části mezi tři děti, které potřebovaly lékařské ošetření mimo Bulharsko. Těmito dětmi byla Nelis, 2 roky, z města Veliko Tarnovo, Vasi, 6 let, z Kardžali a Angel ze Šumenu. A můžeme Vám oznámit, že každé dítě dostalo 700 bulharských leva. Pevně ​​doufáme, že to přispělo ke zlepšení jejich zdraví.

Martenica pro dobrou věc 2021

DABOV-SPECIALTY-COFFEE-MARCH-CHARITY-BANNER-BLOG

V únoru 2020 vyrobily děti pracovníků firmy Výběrová káva Dabov martenice, které byly vystaveny v našich dvou salónech v Sofii. Ručně vyrobené tradiční bulharské suvenýry byly bez uvedené ceny, ale každý, kdo si přál přispět k našemu účelu, měl šanci si jeden koupit. Výtěžek činil 584,90 bulharských leva a byl věnován na lékařské ošetření Yoanny, 1 rok, z Haskova.